رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در راستای اشاعه فرهنگ پهلوانی، یک واحد درسی با عنوان ورزش‌ پهلوانی و زورخانه‌ای ازنیم سال اول سال تحصیلی۹۸- ۹۷ در دانشگاه حکیم سبزواری ارائه شد.

دکتر امیرحسین حقیقی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای را ورزشی برشمرد که به توسعه بعد معنوی ورزشکاران می پردازد و افزود: معتقدیم اشاعه این ورزش در بین قشر جوان به عنوان آینده سازان کشور با توجه به بعد معنوی آن سبب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه حکیم سبزواری در جهت ترویج فرهنگ پهلوانی و با توجه به پتانسیل هایی که از نظر نیروی انسانی دارا می باشد، از جمله محسن گلستانی زاده و مجید نقیب زاده که از جمله ورزشکاران و مرشدان مطرح کشوری و بین المللی این ورزش و دانشجویان دانشگاه هستند، اقدام به ارائه یک واحد درسی به عنوان ورزش زورخانه ای و پهلوانی در این ترم نمود.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: این درس در ترم تحصیلی جاری به صورت آزمایشی و با عنوان “ورزش یک؛ ورزش‌ زورخانه‌ای و پهلوانی” که از جمله دروس عمومی برای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی که طیف وسیعی از دانشجویان دانشگاه را شامل می شود، ارائه شده است.

وی با اشاره به استقبال خوبی که دانشجویان از ارائه این درس داشته اند، عنوان داشت: مدرس این واحد درسی محسن گلستانی زاده ورزشکار برجسته کشور در رشته پهلوانی و عضو کمیته مربیان فدراسیون ورزش های زورخانه ایاست که سابقه مربی گری تیم های ملی و باشگاهی را در کارنامه خود دارد.

دکتر حقیقی خاطرنشان کرد: با استقبالی که از این درس صورت گرفت بنا داریم در ترم آینده تعداد کلاس های این درس را گسترش دهیم.

وی با اشاره به پیشینه درخشان سبزوار در ورزش زورخانه ای و پهلوانی، بر لزوم گسترش این ورزش در سطح شهرستان به خصوص در سطح دانشگاهی تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسل های موجود درصدد ایجاد گود زورخانه ای به صورت اختصاصی در دانشگاه هستیم که تحقق این مهم با حمایت مسئولین امکان پذیر است.