دانشگاه حکیم سبزواری اهتمام در گسترش و توسعه نجات غریق در ایران

نجات غریقی، از جمله تخصص‌هایی است که روز به روز بر اهمیت آن در نجات جان انسان‌ها افزوده می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود که جهت گسترش علوم نجات غریق، مراکز علمی و دانشگاهی نیز با فدراسیون نجات غریق ایران همکاری و تعامل داشته باشند. با این وجود، نجات غریق در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به ویژه دانشکده‌های تربیت بدنی در سرتاسر ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دانشگاه حکیم سبزواری با همت و پشتکار دکتر محمد رضا شهابی کاسب، عضو هیات علمی رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی، در گسترش و ترویج نجات غریق، گام های مهمی را برداشته است. که فعالیت های انجام شده به شرح ذیل می باشد:

برگزاری اولین کارگاه نجات غریق با عنوان “آشنایی با نجات غریق” در ارديبهشت ۹۱

همکاری در برگزاری دوره های آمادگی نجات غریق در استخر دانشگاه در اردیبهشت ۹۲

همکاری در برگزاری دوره آموزشی نجات غریق درجه ۲ در استخر دانشگاه در تابستان ۹۲

ارائه ۲ واحد درس نجات غریقی به عنوان یکی از دروس دانشجویان رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری اولین دانشکده ای است که واحد نجات غریق را به عنوان یکی ار دروس دانشحویان رشته تربیت بدنی ارائه کرده است.

برگزاری کارگاه علمی تخصصی با عنوان ” نجات غریق پیشگیرانه: دیدبانی و اسکن کردن موثر” در آذر ماه ۹۲ (اولین کارگاه علمی تخصصی در حوزه نجات غریق در دانشگاه‌های ایران)

دفاع از پایان نامه با عنوان” طراحی و ساخت پرسشنامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق”

(اولین پایان نامه تحقیقاتی در حیطه نجات غریق در ایران در حوزه روانشناختی نجات غریق و اولین پرسشنامه بومی و تخصصی در حیطه روانشناسی ورزش در کشور)

چاپ مقاله با عنوان ” بررسی مقایسه ای هوش هیجانی منجیان غریق بر اساس سطوح مختلف سابقه و جنسیت”  در مجله علمی پژوهشی مطالعات روانشناسي ورزش پژوهشگاه ترببيت بدني ( اولين مقاله علمي پژوهشي در حوزه روانشناختي منجيان غريق در ايران )

چاپ مقاله با عنوان ” طراحی و ساخت پرسشنامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق” در مجله علمی پژوهشی رفتار حركتي پژوهشگاه ترببيت بدني (اولين پرسشنامه بومي تخصصي ساخته شده براي يك رشته ورزشي خاص در ايران)

پیشنهاد به دفتر مرکزی تربیت بدنی منطقه ۳ دانشگاه‌ها در خصوص برگزاری دوره آموزش نجات غریق درجه ۱ برای اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه های منطقه ۳