دانشگاه حکیم سبزواری با مشارکت فرمانداری سبزوار برگزار می کند:

همایش بزرگداشت روز زن در شهرستان سبزوار

🔹سخنرانان:معاون سیاسی واجتماعی استاندار خراسان رضوی ، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار

🔸شنبه ۱۲اسفندماه، ساعت ۹ ، سالن دکتر هنربخش، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری