دکتر مصطفی علیشاهی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری در تابستان ۱۳۹۷ دومین دوره فرصت مطالعاتی خود را در گروه تحقیقاتی پرفسور واشینا در دانشگاه ماساریک کشور جمهوری چک گذرانده اند، ایشان در گزارشی به شرح این فرصت مطالعاتی پرداخته اند که در ادامه خواهید خواند:

عمده فعالیت‌های اینجانب در دوره فرصت مطالعاتی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش عمده این فعالیت‌ها مرتبط با استفاده از امکانات آزمایشگاهی موجود در دانشگاه ماساریک جهت پیشبرد پروژه‌ها و فعالیت‌های در دست انجام خود در دانشگاه حکیم سبزواری است. در این ارتباط در اولین سال فعالیت خود در دانشگاه حکیم سبزواری در چندکار تحقیقاتی مشترک با برخی از همکاران در گروه‌های مهندسی مواد و مهندسی شیمی مرتبط با سنتز مواد و سطوح کاتالیستی برای واکنش اکسایش CO و فرایند شکافت آب و همچنین توسعه سطوح فوق‌آب‌گریز مشارکت کردم. ولی با توجه به محدودیت‌ها موجود در امکانات آزمایشگاهی در طول سال تحصیلی نتوانستیم برخی از آنالیزهای مورد نیاز برای ارزیابی خواص نمونه‌های تولیدشده را انجام دهیم، لذا اینجانب در طول دوره فرصت مطالعاتی این آزمون‌ها انجام دادم.

بخش دیگر  فعالیت‌های‌ من در دوره فرصت مطالعاتی مربوط به همکاری در پروژهای در دست انجام در دانشگاه ماساریک بود. به طور خاص موضوع اصلی تحقیقاتی گروه پرفسور واشینا مربوط به توسعه نانوپوشش‌های سخت جهت افزایش عمر ابزار برش است که در قالب چندین پروژه‌های صنعتی و دکتری به بررسی سیستم‌های مختلف پوشش چندجزیی می‌پردازند.

فعالیت اینجانب در این پروژه ها مربوط به بررسی ساختار پیوندی پوشش‌ سه جزیی W-B-C کمک روش XPS بود که در آبان ماه طی یک سخنرانی علمی در دانشکده فنی مهندسی جزییات این تحقیق را ارائه دادم. همچنین اینجانب در طول دوره فرصت مطالعاتی خود با کمک دکتر فرزی پیگیر عقد یک تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه ماساریک و دانشگاه حکیم بودم که ان‌شالله بزودی اخبار خوبی در این ارتباط منتشر خواهد شد.

در پایان لازم می‌دانم از ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاونت محترم پژوهشی دانشگاه که امکان استفاده از چنین فرصت‌های مطالعاتی را برای استادان دانشگاه حکیم فراهم آورده‌اند تشکر کنم.