مراودات و مبادلات آکادمیک و علمی و استفاده اساتید و پژوهشگران از فرصت های مطالعاتی باعث غنای علمی در داخل کشور و البته توجه کشور های خارجی به دستاوردهای علمی ما خواهد شد، دانشگاه حکیم سبزواری در سال های اخیر در راستای  رونق دیپلماسی علمی اقدام به  احیای فرصت های مطالعاتی کرده است،به طوری که در شش ماهه نخست امسال ۵۰ عضو هیات علمی دانشگاه سبزواری از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی خارج و داخل کشور بهره برده اند. از جمله این افراد دکتر علی خوش سیما استادیار و عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری است که امسال فرصت مطالعاتی تحقیقاتی  خود را در دانشگاه رگنزبورگ، آلمان گذرانده اند. گزارشی از شرح مطالعات صورت گرفته در این فرصت مطالعاتی را در ادامه خواهید خواند.

 

شرح سفر و مطالعات انجام شده:

مکان: دانشگاه رگنزبورگ، باواریا، آلمان

زمان: تابستان ۹۶

در این فرصت مطالعاتی، علاوه بر جنبه های آموزشی و شرکت در کارگاهها و دوره های برگزار شده، آزمایشات مختلفی با تکیه بر دو موضوع اصلی زیر در گروه شیمی سبز دانشکده شیمی دانشگاه رگنزبورگ انجام شد:

  1. بررسی اثر افزایشی-کاهشی آنیونها و کاتیونهای مختلف آلی و معدنی روی پروتئینها (بتا آمیلوئید، لایزوزایم و اگ وایت). این پروژه با هدف پیشگیری از بیماری الزایمر و با همکاری موسسه تحقیقاتی ماکس پلانک درسدن (Max Planck Institute, Dresden) تعریف شده است؛ و آزمایشات با تحقیق روی پروتئینها و با هدف جلوگیری از رسوب پروتئین و افزایش انحلال پذیری آن در حال انجام است.

  2. بررسی اثر افزایشی-کاهشی ترکیبات پلی اکسو متال. ترکیبات پلی اکسومتال یک یون پلی اتمیک است که از سه (یا بیشتر) اتم فلز گروههای ۵ یا ۶ (مانند وانادیم، مولیبدن، تنگستن…) که با اتمهای اکسیژن محاصره شده اند به همراه یک اتم اصلی (فسفر، سیلیس، …) تشکیل شده است. این ترکیبات به دلیل شکل فضایی خاص، انحلال پذیری مواد را تحت الشعاع قرار میدهند و باعث تغییر نقاط بحرانی محلول می گردند.