مصاحبه با دکتر جعفر وطن دوست، عضوهیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری درخصوص فرصت مطالعاتی ایشان در  مرکز پزشکی دانشگاه لیدن هلند (Leiden University  Medical Center)

با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفا معرفی کوتاهی از خود و سوابق تحصیلی خود داشته باشید.

جعفر وطن دوست  و عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری هستم.

*با توجه به گذراندن فرصت تحقیقاتی در خارج از کشور، لطفا درباره این فرصت، کشور و دانشگاه، مباحث مطرح شده، اساتید همکار و نتایج بدست آمده  توضیح دهید؟

اولین فرصت مطالعاتی بلند مدت بنده در سال  ۹۱ در چارچوب فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری انجام شد. این فرصت مطالعاتی بعنوان تجربه سوم اینجانب در تابستان ۹۷ در  مرکز پزشکی دانشگاه لیدن هلند (Leiden University  Medical Center) بروی پروژه فاکتور ۹ انعقادی برای افراد هموفیل مشغول بودم. با توجه به حضور اینجانب در این مرکز در سالهای گذشته، دستاوردهای ذیل حاصل گردید

  • انجام ادامه مراحل پروژه مشترک و بین المللی جهش زایی در فاکتور ۹ که گرنت آن از محل صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری تامین شده بود. نتایج آن در قالب مقاله زیر به مجله Biotechnology Progress   ارسال شده است. 

Improved activity and expression of recombinant human factor IX by propeptide engineering

  • اخذ موافقت جهت انجام یک پروژهبین المللی جدید و انجام آن در هر دو دانشگاه حکیم و لیدن هلند. در این راستا یک پروژه جدید برای اخذ ۱۰۰ هزار یورو گرنت از انجمن جهانی هموفیلی طراحی و ارسال گردیده است.
  • اخذ گرنت جهت خرید مواد آزمایشگاهی به مبلغ ۵ هزار یورو و انتقال مواد خریداری شده به ایران
  • تکمیل پروژه قبلی بین المللی و بین دانشگاهی “افزایش تولید فاکتور ۹ نوترکیب در سیستم های بیانی” و پذیرش مقاله مزبور با عنوان زیر در مجله Biotechnology Letter  

Enhanced Functional Recombinant Factor IX Production by HEK Cells Engineered to Overexpress VKOR

  • تکمیل یک پروژه قبلی بین المللی و بین دانشگاهی دیگر با عنوان “بهینه سازی تخلیص فاکتور ۹ انعقادی نوترکیب” و سابمیت مقاله مزبور با عنوان

Large-scale purification of factor IX: a novel improved method

*این چندمین فرصت تحقیقاتی شما بود؟

 سومین فرصت مطالعاتی.  فرصت های تحقیقاتی قبلی در سال ۹۱ و ۹۴ بوده است

* لزوم استفاده اساتید دانشگاه  از فرصت های تحقیقاتی خارج از کشور را چگونه تبیین می کنید؟

در سالهای اخیر مقوله حضور اساتید دانشگاه در موسسات پژوهشی و آزمایشگاهی مطرح دنیا و ارتقای سطح تبادلات علمی-پژوهشی مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار گرفته است. علاوه بر تسهیل ارتقاء علمی اساتید دانشگاه، استفاه از فرصت های مطالعاتی بلند مدت و کوتاه مدت میتواند باعث افزایش اعتماد به نفس، بهبود کیفیت پژوهش ها و افزایش روحیه کار تیمی گردد.

* وضعیت پژوهشی دانشگاه در چند سال اخیر با توجه به راه اندازی گرنت و فرصت های تحقیقاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه در چند سال اخیر، حمایت بسیار خوبی از طرحهای پژوهشی مشترک با خارج از کشور و حضور اعضای هیات علمی در فرصتهای تحقیقاتی و کنفرانسهای خارج از کشور شده است. راه اندازی گرنت پژوهشی نیز، امکان پرداخت بخشی از هزینه های مربوطه از محل گرنت را برای اعضای هیات علمی تسهیل نموده است. متأسفانه با توجه به بالارفتن نرخ ارز همچنین بازگشت تحریمها، مسلماً فرصت مطالعاتی اساتید را دچار مشکل خواهد کرد. مسئولین دانشگاه باید بکوشند تا با درایت،کفایت و همچنین حمایت های مضاعف، این مشکل برطرف گردد.