دانشگاه حکیم سبزواری در انجام طرح‌های ارتباط با صنعت، گوی سبقت را از رقیبان در مشهد ربود.

از پروژه های های دیسپاچینگ انتقال منطقه شمال شرق کشور و  فوق توزیع مشهد و همچنین فاز سوم نیروگاه ۱۱۰ کیلوواتی خورشیدی الهیه و تکمیل طرح اتوماسیون پست های فوق توزیع مشهد با حضور وزیر نیرو  در روز پنج شنبه بهره برداری شد. در این مراسم وزیر نیرو توسط نمایندگان مردم مشهد و نیشابور در مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت نیرو و سایر مدیران صنعت آب و برق در استان خرسان بزرگ همراهی می شد.

71269

      دکتر حمید چیت‌چیان ظهر پنج شنبه در محل شرکت برق منطقه ای خراسان؛ صنعت برق خراسان را صنعتی پیشرو دانست. وزیر نیرو با بیان اینکه افتتاح پروژه ها در خراسان گواه موفقیت های صنعت برق در این منطقه است  افزود: اهمیت واحد دیسپاچینگ برای اهالی صنعت برق روشن است و در کمتر صنعتی مرکز فرماندهی متمرکز مانند صنعت برق وجود دارد.

71265

وزیر نیرو  تولید نرم افزارهای جدید در دیسپاچینگ خراسان را که حاصل همکاری مشترک صنعت و دانشگاه است را بسیار مهم ارزیابی کرد به ويژه که اختلال در آنها باعث خاموشی خواهد شد.

     شایان ذکر است که سیستمهای دیسپاچینگ در ایران بر اساس تکنولوژی های خارجی فعالیت می کند که با توجه به تکنولوژی بالای آنها از اهمیت ويژه ای برای صنعت برق کشور برخوردار می باشند.

71267

     مهندس متولی زاده مدیر عامل برق خراسان بزرگ سیستم طراحی شده در برق منطقه ای خراسان را از مدرن‌ترین ها دانست و گفت: اين طرح با همكاري اساتيد دانشگاه حکیم سبزواری برای اولین بار در کشور به بهره برداری رسیده است و امكان خوبي براي مديريت و حفظ پايداري شبكه برق شرق كشور  فراهم می کند..

وی افتتاح پروژه های برق منطقه ای خراسان را مطابق باسیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.

شایان ذکر است که در خراسان بزرگ دانشگاه‌هایی نظیر فردوسی مشهد نیز حضور دارند که این پروژه استراتژیک توسط دانشگاه حکیم سبزواری و در شهر مشهد طراحی و پیاده سازی گردیده است.

IMG16561338