بر اساس رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز جهان “GreenMetric”در سال ۲۰۲۲ دانشگاه حکیم در رتبه ۱۲ کشور و ۴۳۸ جهان قرار گرفت.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس رتبه‌بندی سبزترین دانشگاه های جهان “گرین‌متریک”(“GreenMetric”) در سال ۲۰۲۲ درباره توسعه پایدار ، دانشگاه حکیم سبزواری با تکرار رتبه دوسال گذشته خود، توانست رتبه ۱۲ در بین ۴۵ دانشگاه کشور برای خود تثبیت نماید.

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: همچنین دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه ۴۳۸ در جمع حدود ۱۰۰۰ دانشگاه برتر در این زمینه از سراسر جهان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه «گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار مؤسسه‌های آموزش عالی جهان راه‌اندازی شده است، افزود: این رتبه بندی ابزاری برای آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به چالش‌های زیست‌محیطی و مصرف انرژی است و محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش و پژوهش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای سنجش مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند.