رتبه بندی موضوعی تایمز ۲۰۲۲ در موضوع علوم مهندسی منتشر شد و ۴۱ دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه حکیم سبزواری، بین ۱۱۸۸ دانشگاه برتر جهان در این حوزه، قرار گرفتند.

رتبه بندی مهندسی دانشگاههای جهان در سال ۲۰۲۲، از همان شاخصهای عملکردی معتبر و دقیق، مانند رتبه بندی‌های دانشگاهی تایمز ۲۰۲۲ استفاده می‌کند، اما این روش مجدداً متناسب با زمینه‌ های فردی، تنظیم شده است.

این رتبه بندی دانشگاههای پیشرو در رشته‌ های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی را، دسته بندی می‌کند. آمریکا دارای برترین دانشگاهها در ۴ رشته مهندسی است.

دانشگاه حکیم سبزواری در هریک از ۶ رشته مورد ارزیابی در رتبه بندی جهانی مهندسی تایمز ۲۰۲۲، در بازه رتبه‌ای ۸۰۱ – ۱۰۰۰ و همردیف با دانشگاههای جامع ۸ مرکز استان شامل اراک، بوشهر، همدان، کرج، کرمان، یزد، بیرجند و زاهدان، قرار گرفته است.

 

متن خبر را بر روی خبرگزاری مهر بخوانید.