رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از انتخاب این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین منطقه ۹ کشور در طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم خبر داد.
دکتر جواد حدادنیا صبح امروز در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، با اشاره به اینکه براساس تقسیم بندی های وزارت علوم دانشگاه های کشور در قالب ۱۰ منطقه قرار گرفت، گفت:بر اساس این تقسیم بندی هر منطقه دارای تعدادی دانشگاه معین می باشد که تمامی دانشگاه های آن منطقه موظف هستند هماهنگی های خود را با آن دانشگاه انجام دهند.

وی با یاداوری این مهم که دانشگاه حکیم سبزواری در جمع دانشگاه های منطقه ۹ کشور قرار دارد, عنوان داشت: منطقه ۹ کشور از مهمترین منطقه های وزارت علوم است و شامل دانشگاه های استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان سمنان می باشد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در خراسان رضوی باحضور دانشگاه فردوسی مشهد که قاعدتاً نقش محوری تری دارد، احتمال براین اساس بود که به عنوان دانشگاه معین انتخاب گردد ولی با پیگیری های زیاد دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان دانشگاه معین معرفی گردید.

وی تصریح کرد: براساس طرح آمایش آموزش عالی و باتوجه به اجرای ماده۳ از سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر طرح آمایش آموزش عالی قرار گرفته بود، اولین مرحله برای انتخاب دانشگاه های معین شناسایی دانشگاه هایی است که نقش محوری ایفا می کردند.

دکترحدادنیا خاطر نشان کرد:با اجرایی شدن این موضوع زمینه ی ارتقای دانشگاه حکیم فراهم گردید.

شایان ذکراست که علاوه بردانشگاه حکیم سبزواری و فردوسی، دانشگاه های بیرجند، سمنان و بجنورد نیز به عنوان دانشگاه معین معرفی شدند.

گفتنی است درمناطق دهگانه به جز منطقه یک کشور که شامل استان تهران است، در سایر مناطق تنها ۲۲ دانشگاه دولتی مجوز معین بودن را گرفته اند.