مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری شهریورماه سال ۹۷ میزبان اردوی تیم ملی دارت بزرگسالان کشور خواهد بود.
دکتر محمدرضا شهابی کاسب در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: این مرحله از اردوی تیم ملی بزرگسالان دارت کشور آخرین مرحله از اردوهای این تیم پیش از اعزام به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
روانشناس تیم ملی دارت ادامه داد: دانشگاه حکیم سبزواری تنها دانشگاهی در کشور است که میزبان اردوهای تیم ملی یک رشته ورزشی می شود.
رئیس کمیته آموزش و پژوهش دارت کشور ادامه داد: این میزبانی به واسطه تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن دارت کشور و ارزیابی این انجمن از پتانسیل های خوب و رایزنی های مسئولان تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری حاصل شد.
گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری بهمن ماه سال آینده نیز میزبان مسابقات دارت اوپن رنکینگ جهانی جوانان۲۰۱۸  خواهد بود.