اولین دوره “لیگ انفرادی نخبگان دارت دانشجویان دختر دانشگاه های ایران: انتخابی تیم ملی دارت دانشجویان ایران” در سال ۱۴۰۲ به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبرگفت: در این مرحله از مسابقات ۲۳ دانشجوی دختر نخبه دارت حضور خواهند داشت.

محمود طوسی افزود: این مسابقات در روز های ۷ لغایت ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

رئیس هیات ورزش های دانشگاهی شهرستان سبزوار اظهار داشت: این میزبانی در راستای همکاری های مشترک و ارزیابی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی از پتانسیل های ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری حاصل شد.