مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: مسابقات والیبال کارکنان واعضای هیات علمی مرد دانشگاه های منطقه ۹ کشور با حضور ۶۰ ورزشکار به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

 دکتر محمدرضا معین فرد افزود: کارکنان و هیات علمی مرد دانشگاه های استان های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در قالب ۵ تیم در  این رقابت ها حضور دارند.
وی یادآور شد: تیم های دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سمنان، دانشگاه بیرجند و دانشگاه دامغان و دانشگاه حکیم سبزواری تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند.
دکتر معین فرد با اشاره به اینکه مسابقات در طی سه روز برگزار می شود، اظهار داشت: افتتاحیه این مسابقات صبح روز پنجشنبه ۲۳ شهریورماه است.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری  یادآور شد: این برای دومین سال متوالی است که دانشگاه حکیم سبزواری میزبان مسابقات والیبال کارکنان مرد دانشگاه های منطقه ۹ است.