در دومین جلسه ی شانزدهمین دوره اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان میزبان هفتمین دوره مسابقات ریخته گری کشور انتخاب شد.
 گفتنی است کسب این میزبانی با رایزنی اعضای انجمن مواد دانشگاه و امیررضا سعیدی، دبیر این انجمن و بازرس اتحادیه مواد و متالورژی کشور  در این جلسه بدست آورد.