معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از رقابت شش هزار و ۳۴۶ داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۰ در حوزه امتحانی سبزوار (دانشگاه حکیم سبزواری) خبر داد.

مهدی ضیایی با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون سراسری ۱۴۰۰ در یک نوبت صبح  درروزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه  ۹تا ۱۲ تیرماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۷۲۱ داوطلب گروه آموزشی هنر صبح روز چهارشنبه ۹ تیرماه، ۷۰۳ داوطلب آزمون گروه ریاضی و ۱۵۳۸ داوطلب علوم انسانی صبح روز پنجشنبه ۱۰ تیرماه با یکدیگر رقابت می کنند.

  معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره ب اینکه بیشترین تعداد داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ در سبزوار را داوطلبان گروه آموزشی علوم تجربی تشکیل می دهند، افزود: آزمون گروه علوم تجربی با حضور  ۲۴۸۹ داوطلب روز جمعه ۱۱ تیرماه و آزمون داوطلبان زبان خارجه با حضور ۸۹۵ داوطلب صبح روز شنبه ۱۲ تیرماه برگزار می شود.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه یادآور شد: دانشگاه حکیم سبزواری در آزمون سراسری ۱۴۰۰  مخزن اصلی سوالات شهرستان های جوین، جغتای، کاشمر، بردسکن و خلیل آباد است.

معاون مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری آزمون سراسری ۱۴۰۰ ، اظهار داشت: این آزمون با رعایت کامل تمامی دستور العمل های بهداشتی و با همکاری تنگاتنگ دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.