مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تیم  دانشگاه حکیم سبزواری در مسابقات دارت کارکنان زن دانشگاه های منطقه ۹ کشور به مقام دوم دست یافت.

دکترمحمد رضا شهابی کاسب افزود : این رقابت ها طی دو روز به صورت دوبل و انفرادی برگزار شد و در مجموع امتیازات تیم دانشگاه فردوسی مقام اول را از آن خود کرد و دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی اظهار داشت: در بخش انفرادی زهرا نداف از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول، معصومه قاسم خانی از دانشگاه کوثر بجنورد مقام دوم و ناهید زمانی نژاد از دانشگاه حکیم سبزواری و عفت قاضی از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم مشترک را کسب کردند.

سمیرا دولت آبادی، ناهید زمانی نژاد بازیکنان، نسرین شاکریان مربی و مریم بلالی سرپرست تیم دارت بانوان دانشگاه

مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین در بخش دوبل دانشگاه فردوسی مشهد مقام نخست، حکیم سبزواری مقام دوم و دانشگاه های صنعتی شاهرود و بیرجند مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وی اظهار داشت: این رقابت با حضور کارکنان زن دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان در قالب ۷ تیم در روزهای ۶ تا ۸ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

گفتنی است خانم ها سمیرا دولت آبادی و ناهید زمانی نژاد بازیکنان و خانم نسرین شاکریان مربی تیم دارت بانوان دانشگاه حکیم سبزواری بودند.