برای اولین بار در استان خراسان رضوی توسط دانشگاه حکیم سبزواری، اجرای بتن غلتکی عملیاتی و مورد بهره برداری قرار گرفت.


این طرح که در غالب ارتباط با صنعت با مشارکت دانشگاه و بخش خصوصی در حال اجرا می باشد، به مدت شش ماه آزمایشات مربوطه را پشت سر گذرانده و همزمان دو پایان نامه کارشناسی ارشد نیز همراه این پروژه به انجام می رسد.


از مزایای بتن غلتکی نسبت به آسفالت، ارزانتر بودن این محصول، عدم آلایندگی محیط زیست، کیفیت برتر، مصرف سیمان مازاد کشور، دوام ۴ برابری آن و امکان فراهم شدن صادرات قیر و … می باشد.