معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دو حوزه اصلی برگزاری آزمون سراسری کنکور در خراسان رضوی می باشد.

دکتر بهمن کروجی  در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته دانشگاه حکیم سبزواری در بین ۳۷۰ حوزه برگزاری آزمون در کل کشور هرساله به عنوان حوزه برتر شناخته شده و در سال ۹۴ به عنوان یکی از سه حوزه ممتاز کشور برگزیده شد، افزود: در آزمون سراسری ۹۵ دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از دو حوزه اصلی برگزاری آزمون سراسری در استان خراسان رضوی و مخزن اصلی غرب خراسان رضوی می باشد.

وی با عنوان اینکه دانشگاه حکیم سبزواری و شهرستان سبزوار یکی از دو شهر غیر مرکز استان بعنوان مخزن اصلی برگزاری آزمون سراسری مجری برگزاری کنکور سراسری۹۵ می باشد یادآور شد: شهرستان سبزوار به همراه کاشان امسال تنها شهرستانهای غیر مرکز استان در کشور هستند که به عنوان مخزن اصلی برگزاری کنکور قلمداد می شوند.

 نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش کشور در برگزاری کنکور سراسری خاطر نشان کرد : کسب این موفقیت پس از برگزاری موفق آزمون سراسری در سه سال گذشته در دانشگاه محقق شده است و اکنون شهرستانهای کاشمر، بردسکن، جوین و جغتای به عنوان مخازن فرعی سبزوار آزمون را برگزار می نمایند و کلیه الزامات برگزاری کنکور در این شهرستانها از طریق دانشگاه حکیم سبزواری هماهنگ می گردد.