مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری مسابقات دارت اوپن رنکینگ جهانی ۲۰۱۸ در رده جوانان به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.
دکتر محمدرضا شهابی کاسب در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: در گردهمایی مسئولین کمیته‌های دارت استان های کشور که در گرمسار استان سمنان برگزار شد، میزبانی مسابقات دارت اوپن رنکینگ جهانی ۲۰۱۸ در رده جوانان به دانشگاه حکیم سبزواری واگذار شد.
رئیس کمیته آموزش و پژوهش دارت کشور با اشاره به اینکه در ایران چهار مرحله مسابقات اپن جهانی در ۲۰۱۸در رده جوانان برگزار می شود، افزود: شهرهای شاهرود، شیراز، اردبیل و سبزوار(دانشگاه حکیم سبزواری) به عنوان میزبان چهار مرحله این مسابقات هستند.
وی ادامه داد: مرحله چهارم و پایانی این مسابقات که مهمترین مرحله آن نیز هست در بهمن ماه سال ۹۷ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.
روانشناس تیم ملی دارت کشورافزود: قبل از این رقابت ها اردوی تیم ملی جوانان اعزامی به مسابقات جهانی ۲۰۱۹ رومانی نیز در دانشگاه حکیم سبزواری  برگزار خواهد شد.
دکتر شهابی کاسب با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری تنها دانشگاهی در کشور است که میزبان اردوهای تیم ملی یک رشته ورزشی می شود، افزود: این میزبانی به واسطه تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن دارت کشور و ارزیابی این انجمن از پتانسیل های خوب دانشگاه و رایزنی های مسئولان تربیت بدنی دانشگاه حاصل شد.
گفتنی است دکتر محمد رضا شهابی عضو هیات علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری و رئیس کمیته آموزش و پژوهش دارت کشور به عنوان روانشناس ملی پوشان جوان دارت ایران را در مسابقات جهانی ۲۰۱۹رومانی همراهی خواهد کرد.