دبیر اجرایی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه سبز، یک اندیشه و تفکر به مفهوم سبز اندیشیدن و انتقال این فرهنگ از دانشگاه به جامعه است.

محمد همایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه شورای راهبری مدیریت سبز پیرو دستورالعمل وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشکده ها  در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد، افزود: ریاست این شورا بر عهده رئیس دانشگاه است و این شورا از دو کمیته تخصصی شامل کمیته اصلاح الگوی مصرف و کمیته آموزش و فرهنگ سازی تشکیل شده است.

دبیر اجرایی شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: این شورا مواردی همچون برنامه ریزی و ایده پردازی در جهت کاهش مصرف و بهینه کردن مصرف انرژی و همچنین سوق دادن به سمت استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر را پیگیری می کند.

همایی با اشاره به اینکه دانشگاه سبزمفهوم بسیار گسترده ای است، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع انرژی و نیازهای نامحدود بشر برای اینکه بتوانیم بهترین استفاده را از انرژی داشته باشیم و اتلاف انرژی به حدقل برسانیم نیاز داریم که به سوی دانشگاه، ساختمان و مکان سبز حرکت کنیم.

مدیر تعمیرو نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه حکیم سبزواری، مدیریت مصرف بهینه انرژی و روشنایی، جلوگیری از برون رفت انرژی درسیستم های حرارتی- برودتی، مدیریت مصرف آب، مدیریت پسماند، مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی، استفاده از فناوری پاک و انرژی های تجدید پذیر، فرهنگ سازی و توسعه مدیریت انرژی و بحث حمل و نقل به عنوان محورهای اصلی مدیریت سبز عنوان کرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت سبز در دانشگاه حکیم سبزواری افزود: اجرایی کردن شاخص های مدیریت سبز در تعمیر خوابگاه های دانشجویی، اجرای طرح آب یاری قطره ای در جهت بهینه مصرف کردن انرژی، برنامه ریزی در جهت طرح تفکیک زباله از مبداء، استفاده از آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز، تعویض لامپ های پرمصرف و … از جمله این اقدامات است.

همایی در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در بخش مصرف انرژی افزود: در همین راستا سایتی تحت عنوان سایت مدیریت سبز در حال راه اندازی است، همچنین استفاده از ظرفیت اتوماسیون اداری، استفاده از مجاری اطلاع رسانی دانشگاه و استفاده از پتانسیل های دانشجویی را نیز مدنظر قرار داده ایم.

مدیر تعمیرو نگهداری ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: همچنین کمیته فرهنگ سازی و آموزش شورای مدیریت راهبری دانشگاه سبز بحث آموزش را امسال به صورت جدی در دستور کار قرار داده است که در این بحث آموزش همگانی در این حیطه اعم از آموزش اساتید، دانشجویان کارکنان و همکاران حوزه تاسیسات، خدمات و باغات برنامه ریزی شده است.

وی  با اشاره به اینکه دانشگاه به عنوان پایگاهی فرهنگ ساز باید الگو باشد، تصریح کرد: دانشگاه ها الگوهای فرهنگی جامعه هستند و وظیفه دانشگاه‌ها این است که اندیشه و تفکر سبز بودن را در جامعه نشر دهند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: از همه اساتید، دانشجویان و صاحبنظران می خواهیم به مبحث مدیریت سبز و دانشگاه سبز به صورت یک کار اداری و ویترینی نگاه نکنند و با توجه به محدودیت های موجود در بحث انرژی آن را به عنوان یک وظیفه شرعی و ملی و یک نیاز انسانی برای نسل های بعد از خود در نظر بگیریم.