مقاله دکتر محمدرضا ارشادی نیا، دانشیار گروه حکمت و فلسفه اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، که با عنوان  “تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه(جلد سوم): انسان شناسی” و به صورت نقدی بر این کتاب، اثر آقای دکتر عبدالرسول عبودیت، ارائه شده است، نامزد دریافت جایزه ویژه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب شد.

گفتنی است مراسم اعطای جایزه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب  روز دوشنبه، ۲۷ آذرماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران برگزار خواهد شد.