دبیراجرایی دومین همایش ملی سربداران در دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به برگزاری این همایش در دوم آذرماه، گفت: محورهای دومین همایش ملی سربداران واکاوی ریشه ها و  سیر تشیع در سبزوار از سده های آغازین هجری تا سدۀ هشتم هجری را در بر می‌گیرد.

به گفتۀ دکتر تابش قیام سربداران هرچند در سدۀ هشتم هجری روی داد اما پیشینۀ شکل‌گیری آن به سده های پیش از آن می رسید؛ از این رو دومین همایش سربداران با یک رویکرد ریشه شناسانه سیر تشیع را در این ناحیه تا سدۀ هشتم هجری قمری موضوع خود قرار داده است.

وی از ارسال مقالات علمی از سراسر کشور به دبیرخانه دومین همایش ملی سربداران در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد و افزود: مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات  همایش منتشر خواهد شد.

این عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه حکیم سبزواری همچنین گفت: افزون بر بخش مقالات علمی،  به همت برگزار کننده همایش یعنی دانشگاه حکیم سبزواری انتشار یک کتاب از خانم دکتر فرشته کوشکی با عنوان «زیست اجتماعی مردم سبزوار در پرتو آموزه‌های اهل بیت علیم السلام تا پایان قرن نهم هجری» با مقدمه دکتر محسن الویری در دستور کار قرار گرفته است که در  جریان مراسم افتتاحیه همایش، به  طور نمادین از آن رونمایی خواهد شد. محتوای این کتاب با محورهای بخش علمی همایش مطابقت دارد.

دبیراجرایی دومین همایش ملی سربداران همچنین گفت: دبیر کمیته علمی این همایش دکتر محسن الویری  عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، رییس کارگروه تخصصی تاریخ شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وزارت علوم و نیز رییس میز تمدن اسلامی در قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی است که در همایش قبلی سربداران در سال ۱۳۹۴ به ارائه سخنرانی پرداخته بود. اعضای کمیته علمی همایش نیز متشکل از  اسلام شناسان و شیعه شناسان مطرح کشور به شمار می روند.

دکتر تابش در بخشی دیگر از سخنانش از اخذ کد معتبر ISC  برای این همایش خبر داد و افزود: مشخصات این همایش در سامانه همایش های lSC ثبت شده است از این رو برای پژوهشگرانی که آثارشان پس از برگزاری همایش در مجموعه مقالات منتشر می‌شود از سوی موسساتی که مقالات به آنها ارایه می شود امتیاز  علمی داده خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش ملی سربداران قرار است دوم آذر در دو بخش علمی در دانشگاه حکیم سبزواری، و بخش آیینی در شهرستان داورزن برگزار شود.

ناحیه بیهق، خاستگاه سربداران، که امروزه با عنوان سبزوار شناخته می‌شود یکی از نقاط پیشگام در شیعه‌پذیری ایرانیان از سده های نخستین هجری بوده است.