دبیر همایش ملی “بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)” گفت: هدف ما انتقال تجارب بازآفرینی شهری به خصوص تجارب ستاد بازآفرینی شهری سبزوار به فعالان ستادهای بازآفرینی استان و کشور است.

دکتر محمد جواد صفایی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه بازآفرینی شهری، فرآیندی است که با هدف زیست پذیرکردن محیط های شهری به خلق فضای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی و اجتماعی) می پردازد، اظهار داشت: توسعه شهرنشینی و اسکان جمعیت زیاد در شهرهای کشور سبب فرسودگی و تخریب بافت های قدیمی و فرسوده و ایجاد مشکلات و محدودیت های بسیاری در فضاهای شهری شده است.

 دکتر صفایی ادامه داد: بر اساس آمار هم اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر مردم شهرنشین کشور در بافت های ناکارآمد زندگی می کنند که این آمار نشان دهنده این است که بازآفرینی شهری موضوع مهم و مورد نیاز اصلی جامعه شهرنشین ما است.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه موضوع بازآفرینی به عنوان یکی از مهمترین اولویت های دولت از چندین سال پیش مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: دولت با برنامه ریزی درازمدت درصدد است این محیط های ناکارآمد و بدمسکن را با حفظ عناصر فرهنگی و هویتی  به محیط های مطلوب و زیست پذیر شهری تبدیل کند.

دکتر صفایی در ادامه با تاکید بر اینکه مقدمات برگزاری و هماهنگی جهت برگزاری همایش “ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در محله ها و محدوده های هدف ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار) از حدود دوسال پیش در دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شده است، گفت: با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع بازآفرینی در زیست شهری امروز کشور در این همایش درصدد هستیم طی فرآیندی نو و تازه و برخلاف همایش های کلاسیک و آکادمیک که مقاله محور هستند، از حوزه مبانی و تئوری خارج شده و وارد حوزه آموزش و انتقال تجربیات و دانش به صورت کارگاهی و هدفمند شویم.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: بر همین اساس و با برنامه ریزی صورت گرفته، پیش بینی برگزاری دو نوع کارگاه آموزشی در طی دو روز برگزاری همایش صورت گرفته است.

 دکتر صفایی با تاکید براینکه روز نخست همایش به ارائه کارگاه های ملی که تجارب ملی بازآفرینی ستادهای بازآفرینی کشور مانند بازآفرینی محلات هدف در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و …. عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در روز دوم به ارائه تجارب سبزوار در حوزه بازآفرینی خواهیم پرداخت، اظهار داشت: سبزوار به عنوان اولین مرکز غیرکلان شهری کشور در ۹۴ به عنوان پایلوت در حوزه بازآفرینی انتخاب شده و به عنوان یکی از پایگاه های عمده ای که در کشور فرایند بازآفرینی در آن صورت گرفته است، حرفی زیادی برای گفتن در حوزه بازآفرینی دارد .

دبیر همایش”ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری ایران” ادامه داد: با توجه به فعالیت های صورت گرفته در شهر سبزوار و بالاخص دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه بازآفرینی شهری از سوی شرکت بازآفرینی کشور پیشنهاد ایجاد “پایگاه انتقال داده های تجربی بازآفرینی شهری کشور” در دانشگاه حکیم سبزواری داده شده است.

وی ادامه داد: قرار است این پایگاه به صورت یک پایگاه رسمی ضمن جمع آوری تجارب بازآفرینی پایگاه های مختلف به انتقال این داده ها در حوزه بازآفرینی در کشور بپردازد که البته شکل گیری این پایگاه نیاز به همیاری، همفکری و همت مسئولین شهری و دانشگاه دارد.

دکتر صفایی در ادامه با اشاره به همزمانی برگزاری این همایش با روز ملی بزرگداشت حکیم سبزواری گفت: حفظ هویت فرهنگی جز اهداف بازآفرینی است به همین دلیل در شهرهای هدف به دلیل گوناگونی و تنوع فرهنگی تلاش می شود فرایند بازآفرینی هر شهر مبتنی بر عناصر هویتی بومی معرفی گردد و یکی از عناصر عمده و تاثیرگذار در فرهنگ و تاریخ سبزوار تاثیری است که حکیم سبزواری فیلسوف بزرگ و تاثیرگذار دوره قاجار بر منطقه سبزوارگذاشته است.

وی افزود: در واقع سبزوار بزرگ بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی خود را مدیون حکیم سبزواری است همزمانی برگزاری به دلیل تقویت هویت شهری مبتنی بر داده های عمومی است و دلیل این همزمانی تاکید بر اهمیت عناصر تاریخی و فرهنگی بر هویت شهری است.

دکتر صفایی همچنین به برگزاری دو نمایشگاه جنبی در حاشیه برگزاری همایش اشاره کرد و ادامه داد: در نمایشگاهی که به مدت دو روز در دانشگاه برگزار می شود به ارائه دستاوردهای ستادهای بازآفرینی شهرهای استان خواهیم پرداخت.

عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: نمایشگاه دوم به همت شهردای سبزوار در کاروانسرای فرامرزخان جهت ارائه دستاوردهای تولیدی محلات هدف بازآفرینی سبزوار به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.

دبیر همایش”ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری ایران” خاطرنشان کرد: این همایش با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، سازمان شهرداری ها و امور شهری و شوراها در استانداری خراسان رضوی، ستاد یازآفرینی سبزوارفرمانداری و کمک های بی دریغ شهردار سبزوار روزهای ۸ و ۹ اسفندماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.