طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر یعقوب زنگنه، دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا به عنوان “دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه منصوب شد.

 متن این حکم بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر یعقوب زنگنه
دانشیار و عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا
با سلام
با عنایت به تبصرۀ ۳ از مادۀ ۴ دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نظر به بند۱  یکصد و بیست و نهمین جلسۀ هیأت اجرایی جذب دانشگاه، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، از تاریخ صورتجلسۀ مذکور، به عنوان دبیر هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت یک سال تعیین می گردید.
انتظار می رود همچون گذشته، در راستای اهداف کلان دانشگاه و با تکیۀ بر روحیه خدمتگزاری و بر پایه ارزش های اسلامی، فعالیت خود را بر محور احترام به جامعه هیأت علمی و تسهیل و روان سازی امور مربوط اجرا نمایید.
سربلندی و دوام توفیقات جناب عالی را از درگاه خداوند خواستارم.

دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری