درخشش انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

🔹 کسب ۳ مقام برتر کشور، ۲ عنوان شایسته تقدیر و قرار گرفتن دانشگاه حکیم سبزواری در بین دانشگاه های شایسته تقدیر در حوزه عملکرد انجمن های علمی رهاورد حضور انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

🔹دانشگاه حکیم سبزواری در یازدهمین جشنواره ملی حرکت که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، با کسب موفقیتی بی سابقه خوش درخشید.

🔹به گزارش روابط عمومی وزارت علوم در آیین پایانی این جشنواره ملی که به دلیل حضور ۴۶ دانشگاه خارج از کشور، عنوان بین المللی پیدا کرده بود، دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب سه عنوان برتر کشور، دو عنوان شایسته تقدیر شد، همچین دانشگاه حکیم سبزواری در جمع دانشگاه های شایسته تقدیر کشور در حوزه عملکرد انجمن های علمی دانشجویی و دانشگاه های برگزیده و شایسته کشور قرار گرفت.

🔹بر طبق این گزارش عناوین و مقام های کسب شده توسط انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه به شرح زیر است:

🔹رتبه اول در بخش محتوای دیجیتال: انجمن علمی زیست شناسی

🔹رتبه دوم در بخش فعالیت خلاقانه: انجمن علمی عمران

🔹رتبه سوم در بخش فعالیت خلاقانه: انجمن علمی محیط زیست

🔹رتبه شایسته تقدیر در بخش انجمن برتر: انجمن علمی محیط زیست

🔹رتبه شایسته تقدیر در بخش فعالیت خلاقانه: انجمن علمی زیست شناسی

🔹همچنین دانشگاه حکیم سبزواری در بین ۸ دانشگاه برگزیده و شایسته کشور  در حوزه عملکرد در حوزه فعالیت های علمی_دانشجویی قرار گرفت.

🔹روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری کسب این موفقیت ارزنده که نشانی از پویایی علمی دانشجویان دانشگاه است را به کلیه دانشجویان فعال در انجمن های علمی، مسئولین معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، همکاران مدیریت فرهنگی و اجتماعی و جامعه بزرگ دانشگاهیان حکیم سبزواری تبریک عرض می نماید.