دانشجویان دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری امسال نیز همچون چندسال گذشته با کسب رتبه های برتر در آزمون ارشد ۹۹ خوش درخشیدند.

دکتر احسان اسماعیل نژاد رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی گفت: امیر کاظم زاده دانشجوی رشته مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت شد.

دکتر احسان اسماعیل نژاد افزود: همچنین امیر شایان نژاد دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کسب رتبه ۵ و امیررضا فتحی دیگر دانشجوی مهندسی نفت موفق به کسب رتبه ۷ آزمون ارشد ۹۹ شده اند.

وی ضمن تبریک به نامبردگان ادامه داد: همچنین دانشجویان این دانشکده حائز چندین رتبه دو رقمی آزمون ارشد شده اند که از جمله آن می توان به کسب رتبه ۱۷ توسط سجاد مرادی، رتبه ۲۱ توسط امین نصیرپور، رتبه ۲۵ توسط امیرعلی سالار و رتبه ۵۹ توسط حسین رضایی در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نفت و رتبه ۲۴ نوید قلعه نویی و رتبه ۵۰ علی صفوری راد در کنکور کارشناسی ارشد گرایش های مختلف مهندسی شیمی اشاره کرد.