دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره پایان نامه های برتر ایران-جایزه پرفسور حسابی خوش درخشیدند و موفق به کسب چند مقام برتر جشنواره شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، کتاب “آشنایی با مکانیک سیالات دوفازی” تالیف دکتر اسماعیل لکزیان (عضو هیات علمی گروه مکانیک) و یاسین خلیلی  دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری در بخش کتاب های علمی به عنوان کتاب برتر جشنواره برگزیده شد و یاسین خلیلی عناوین پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر جشنواره را نیز کسب کرد.

همچنین پایان نامه زهرا صمدی فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی  با عنوان”شناسایی متابولیت های ضدسرطان پستان با رویکرد بیولوژی”  با راهنمایی دکتر مجید مومنی مقدم، دکتر عیسی کهن و دکتر تکتم حجار  به عنوان پایان نامه برتر جشنواره و زهرا صمدی نیز عناوین پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر جشنواره را کسب کرد.