در دومین دوره از مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان با نام ” ره نشان “، خانم صغری قربانزاده دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری با پروژه باتری های انعطاف پذیر  موفق به کسب رتبه دوم در حوزه حمل و نقل شد.

شایان ذکر است، این مسابقات با هدف شناسایی افراد و تیم‌های مستعد، دانشجویان و فناوران برای توانمندسازی در حل مسائل و نیازهای صنعت کشور، در ۶ حوزه زیست فناوری، حمل و نقل، آب و محیط زیست، انرژی ، هوشمندسازی و معدن و مواد میزبان ۳۸ شرکت دانش بنیان و ۴۸ پروژه بود.

شرکت‌ها ضمن تعریف پروژه‌های فناورانه، نیازهایشان را مطرح کردند و با فعالیتی ۵ ماهه که از مهرماه آغاز شده  است و تا دهم اسفند سال جاری ادامه یافت. این طرح ها با استقبال ۱۵۱۰ نفر از شرکت کنندگان، به مرحله اجرا رسید. 

پس از ۴ مرحله ارزیابی، و برگزاری کارگاه‌های آموزشی متنوع، نشست‌های تیم سازی و مربی‌گری با هدف پیشبرد پروژه‌ها، برترین ها به مرحله نهایی راه یافتند که منجر به رقابت تیم ها در قالب بیش از ۲۵۰ تیم  شد.

مراسم اختتامیه و تقدیر از تیم های برتر این مسابقه در ۱۸ اسفند ماه با حضور آقای دکتر ستاری ، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.