در دومین دوره از مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان با نام ” ره نشان “، بهروز مظاهری دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه حکیم سبزواری با پروژه Smart Rack موفق به کسب رتبه نخست شد.

شایان ذکر است، این مسابقات که در اسفندماه ۱۴۰۰ با هدف شناسایی افراد و تیم‌های مستعد، دانشجویان و فناوران برای توانمندسازی در حل مسائل و نیازهای صنعت کشور برگزار شد، در ۶ حوزه زیست فناوری، حمل و نقل، آب و محیط زیست، انرژی ، هوشمندسازی و معدن و مواد میزبان ۳۸ شرکت دانش بنیان و ۴۸ پروژه بود.