محصولات فناوری تولید شده در شرکت های مستقر در مرکز رشد در ارزیابی سطح بلوغ فناوری توسط وزارت علوم خوش درخشیدند و موفق به کسب ۶ (TRL ) طلایی سطح ۸ ، دو (TRL ) الماسی سطح ۸ و ۶و دو (TRL ) نقره ای سطح فناوری ۷ در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فن بازار کشور شدند.

لازم به یادآوری است فناوران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری جزو معدود فناوران مراکز رشد دانشگاه های کشور بودند که توانستند در ارزیابی سطح بلوغ فناوری های خود (TRL ) طلایی و الماسی فناوری را کسب نمایند.

قابل ذکر است سطوح بلوغ فناوری(TRL: Technology Readiness Level)در سه سطح طلایی، نقره ای و الماسی و از ۱ TRL تا TRL9می باشد.