کتاب دکتر محمد رضا حامدی نیا رئیس  دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری  به عنوان کتاب شایسته تقدیر در سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کتاب “آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی” که توسط دکتر حامدی نیا رئیس دانشکده علوم ورزشی و اساتیدی از دانشگاه تهران، خوارزمی و زنجان ترجمه شده است در سی و دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی به عنوان کتاب شایسته تقدیر برگزیده شد.

دکتر حامدی نیا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در ارتباط با  این خبر گفت: مراسم تقدیر از کتابهای برگزیده این دوره  ۱۴تیرماه و با حضور ریاست محترم جمهوری برگزار خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه با اشاره به اینکه این کتاب از جمله انتشارات دانشگاهی( سمت) می باشد، افزود: هدف مهم در این کتاب پر کردن شکاف بین مبانی پژوهشی و اقدامهای عملی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، این کتاب به طور خاص برای دانشجویان رشته‌های علوم ورزشی در واحدهای حرفه‌ای پیشرفته که مربوط به ارزشیابی آمادگی جسمانی و تجویز فعالیت ورزشی هستند ترجمه شده است افزود: همچنین این کتاب، به عنوان منبعی برای فیزیولوژیستهای فعالیت ورزشی یا تمرین‌دهندگان شخصی در مقطع کارشناسی ارشد به ارزش ۲ واحد ترجمه شده است.

دکتر حامدی نیا با عنوان اینکه  این کتاب به مخاطبان نشان می‌دهد برای تقویت اجزای آمادگی جسمانی، نخست باید هر یک از آنها را ارزیابی کنند، سپس، برنامه‌های فعالیت ورزشی فردی‌شده را با توجه به آن ارزیابی تجویز کنند، اظهار داشت: چاپ ششم کتاب آمادگی جسمانی پیشرفته (ارزیابی و تجویز فعالیت ورزسی) با تلفیق آخرین پژوهشها،توصیه‌ها و اطلاعات در قالب خطوط راهنمای صریح و روشن، آنها را کاملا کاربردی کرده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مخاطبان با خواندن این کتاب، دانش، مهارت و کارایی حرفه‌ای خود را در حوزه آمادگی جسمانی افزایش می‌دهند.