در قالب قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت بين شرکت ملی حفاری ایران و دانشگاه حکیم سبزواری ” تغییر دادن دستگاه های سانتریفیوژ از دور ثابت به دور متغیر ” به آقایان رحیم ایلدرآبادی، مجید بقایی نژاد و عباس احسانی سرشت اعضای هیات علمی  دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: طراحی و ساخت سانتریفیوژ دکانتر جهت استفاده در پالایش گِل حفاری برای شرکت ملی حفاری توسط دانشگاه حکیم سبزواری انجام می شود.

دکتر ایلدرآبادی هدف از اجرای این طرح را کنترل دور سانتریفیوژ به منظور ثبیت کیفیت گِل حفاری عنوان نمودند. ایشان اظهار داشتند؛ گِل حفاری نقش مهمی در صنعت حفاری دارد و جهت خنک کنندسازی مته و همچنین کنترل فشارهای هیدرو استاتیکی و پایداری دیواره چاه، در حفر چاه های نفت، گاز و آب استفاده می‌شود.

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری افزود: از ویژگی‌های مهم گِل حفاری می‌توان به غلظت بالا، پایداری و قابلیت پاسخگویی به تغییرات شیمیایی و فیزیکی در محیط حفاری اشاره کرد. گِل حفاری در هنگام حفاری چاه، به ‌صورت پیوسته از سیستم حفاری به چاه پمپاژ شده و سپس به همراه مواد و تراشه های کنده شده به سطح زمین بازگردانده می‌شود. بنابراین گِل خارج شده از چاه دارای ذرات جامد ناشی از حفاری می باشد که نمی توان بطور مستقیم در فرآیند حفاری از آن استفاده نمود، بلکه بایستی ضمن حذف ذرات جامد بیشتر از ۲ میکرون، چگالی جرم حجمی گِل باقی مانده با ذرات کمتر از دو میکرون را حداکثر نمود.

وی افزود: برای این منظور از شیکرها (تا ۷۴ میکرون) و نهایتا سانتریفیوژ (تا دو میکرون) استفاده می شود. برای اینکه سانتریفیوژ بتواند خروجی مورد نظر با ذرات کمتر از ۲ میکرون را در حداکثر میزان چگالی جرم  حجمی ایجاد نماید، لازم تا میزان دبی گِل ورودی و دور متعلاقات چرخان سانتریفیوژ (باول و کانوایر) قابل کنترل باشند. لذا بایستی دور الکتروموتورهای این قسمتها به صورت کنترل شده قابل تغییر باشند. مسئله بسیار مهمی که بایستی به آن توجه نمود، ضد انفجار نمودن تجهیزات سخت افزاری اضافه شده به سانتریفیوژ می باشد.

دکتر ایلدرآبادی اضافه نمود که این پروژه با همکاری آقایان دکتر بقایی نژاد و دکتر احسانی سرشت انجام می شود.

مبلغ قرارداد از دو بخش ریالی در حدود ۶،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و دلاری در حدود ۳۷،۰۰۰ دلار تشکیل می شود .