در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين شرکت گاز استان خراسان شمالی و دانشگاه حکیم سبزواری ” امکان سنجی فنی اقتصادی و طراح یک کمپروسور موبایل با هدف بازیابی گازهای اتلافی در خطوط توزیع گاز طبیعی  “به آقای دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: خطوط توزیع گاز طبیعی وظیفه انتقال گاز از ایستگاههای تقلیل فشار تا مصرف کننده های نهایی را بر عهده دارند. در این خطوط، سالانه حجم قابل توجهی از گاز به علل مختلف از جمله تعميرات، پيگراني، توسعه شبکه و… بلودان مي شود، با توجه به اتلاف سرمايه ملي و آلودگي هاي زيست محيطي، جمع آوری گاز بلودان از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: درسطح دنیا روش های مختلفی جهت جمع آوری گاز بلودان و جلوگیری از هدر رفت پیشنهاد شده است که از آن از جمله میتوان به کمپرسور سیار، ذخیره گاز، تولید برق و…اشاره نمود. این درحالی است که در کشور عزیزمان ایران هیچ کدام از روش های مذکور بطور عملیاتی مورد استفاده قرار نگرفته است و گاز طبیعی عموما به محیط تخلیه می گردد. به همین منظور، پروژه ” امکان سنجی فنی-اقتصادی و طراحی یک کمپرسور موبایل با هدف بازیابی گازهای اتلافی درخطوط توزیع گاز طبیعی” توسط این تیم پژوهشی پیشنهاد شد.

دکتر دیمی  هدف از اجرای این طرح را بررسی روش های مختلف جمع آوری گاز خروجی از بلودان با توجه به شرایط مختلف خط لوله و میزان حجم گاز بلودان شده از نظر تئوری اعلام نمود. این امر منجر به انتخاب روش بهینه جهت جلوگیری از هدر رفت گاز خروجی از بلودان می گردد از این رو بر اساس شرایط ترمودینامیکی و محلی خط لوله گاز از جمله دما و فشار گاز، حجم گاز بلودان، طول و قطر خط لوله، زمان لازم جهت تخلیه گاز، طراحی کمپرسور موبایل و آنالیز فنی و اقتصادی و شرایط اجرایی کردن طرح استفاده بهینه از گاز بلودان در حین تعمیرات انجام می گردد.

لازم به ذکر است که اجرای این پروژه به کمک فازغ التحصیلان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه مکانیک انجام خواهد شد.