با حضور وزیر علوم در هجدهمین  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور دو طرح فناور دانشگاه حکیم سبزواری رو نمایی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در حالی هجدهمین نمایشگاه  دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور به مناسبت هفته پژوهش در محل  نمایشگاه های بین المللی تهران ۲۲ آذر ساعت ۹ صبح افتتاح می شود که در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دو طرح فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری رونمایی خواهد کرد.
گفتنی است  قرار گرفتن دو طرح فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری در میان لیست ۶۳ طرح پژوهشی و فناورانه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور مورد تایید وزارت علوم کشور جهت رونمایی در این نمایشگاه در حالی است که این دانشگاه جزء معدود دانشگاه هایی است که دو طرح از آن ها در نمایشگاه رونمایی می شود  و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی این لیست یک طرح جهت رونمایی خواهند داشت .
لازم به یادآوری است “سیستم حفاظت محیطی مبتنی بر ارتباط داده نوری برای دانشگاه ها، پادگان های نظامی و مرزها” و “دستگاه ترموراکتورآزمایشگاهی” نام دو طرح فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری در درهجدهمین  نمایشگاه  دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور است.