رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری اعلام کرد: با توجه به امکانات و زیرساخت های موجود و  پیگیری های انجام شده،  با تائید کارشناسان امور آزمون های بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور، مجوز برگزاری آزمون تولیمو برای این دانشگاه صادر شد.

آقای هادی کیخسروی افزود: نخستین آزمون تولیمو در دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۱  برگزار خواهد شد و هم اکنون متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت https://tolimo.sanjesh.org/ نسبت به ثبت نام و انتخاب حوزه دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت در این آزمون اقدام نمایند.

نماینده تام الاختیار دانشگاه در امر برگزاری آزمون زبان تولیمو در ادامه بیان کرد: این آزمون که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود، یکی از آزمون های استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی بویژه دانشجویان دکتری می باشد که برای دفاع از رساله خود بایستی نمره قبولی در آن را اخذ کرده باشند.