دکتر مهدی بقایری دانشیار گروه شیمی و دکتر اسماعیل لگزیان دانشیار گروه مهندسی مکانیک، موفق به دریافت گرنت بین المللی ULAM کشور لهستان برای سال ۲۰۲۴ میلادی شدند.

دکتر علی خوش سیما مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی در گفتگو با روابط عمومی گفت:” هدف برنامه Ulam افزایش بین المللی شدن مؤسسات علمی و آموزش عالی لهستان است. این برنامه به دانشمندان شناخته شده و آینده دار که دارای حداقل مدرک دکترا هستند، اجازه می دهد تا به مدت ۶ تا ۲۴ ماه به منظور تقویت پتانسیل علمی نهادهای لهستانی و شرکت در فعالیت های علمی آنها، در پروژه های تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مؤسسات علمی و انستیتوهای تحقیقاتی کشور لهستان حضور یابند.

دکتر خوش سیما اضافه کرد: ” در آذر سال قبل کارگاهی در قالب کارگاه های بیان تجربیات ماموریت های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، با عنوان “آشنایی با فرصت های پژوهشی در کشور لهستان” توسط دکتر امیر رضا عسکری برگزار گردید و در آن گرنت های کشور لهستان از جمله برنامه NAWA ULAM تشریح شد که شایسته است از دکتر امیررضا عسکری به خاطر معرفی این گرنت کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. بیان تجربیات سفرهای بین المللی راه را برای سایر محققین هموار می نماید تا با شناخت بهتر دانشگاه ها و انستیتوهای تحقیقاتی دنیا، و گرنت های موجود آنها از فرصت های تحقیقاتی بهره برده و موجب ارتقای نام دانشگاه شوند”

شایان ذکر است مدت این گرنت ۲ سال است و از ایران مجموعا ۴ نفر موفق به دریافت این گرنت شده اند که ۲ نفر آنها از اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری هستند.