در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی که با حضور وزیر محترم علوم،تحقیقات و فناوری، دکتر زلفی گل برگزار شد، از الهه رامشینی کارشناس روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان کارشناس برتر روابط عمومی های دانشگاه های کشور تقدیر شد.

گفتنی است در این مراسم که با حضور وزیر علوم و برخی از مسئولین کشوری برگزار شد، از چهار کارشناس برتر روابط عمومی های دانشگاه های کشور تقدیر به عمل آمد.