در آیین افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم سبزواری از نخستین اپلیکیشن حکیم سبزواری  رونمایی می شود.

به گزارش  دبیرخانه اجرایی همایش نکوداشت حکیم این اپلیکیشن شامل  سه بخش می باشد بخش  اول به زندگی نامه آثار و شاگردان حکیم پرداخته است بخش دوم دیوان اشعار حکیم را شامل می شود و سومین بخش که سراسرار نام داردتفأل به دیوان اشعار حکیم است.

گفتنی است این اپلیکیشن که توسط گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری طراحی شده است پس از رونمایی بر روی سایت دانشگاه حکیم سبزواری و کافه بازار قابل دسترسی خواهد بود.