در مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی که با حضور استاندار خراسان رضوی به میزبانی دانشگاه فردوسی برگزار شد، از دکتر مهدی دیمی دشت بیاض  عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه مهندسی تقدیر بعمل آمد.