در راستای پژوهش های صورت گرفته در رساله دکتری سمانه متین دوست دانشجوی مشترک گروه مهندسی مواد و پلیمر و گروه برق الکترونیک دانشگاه حکیم سبزواری تشخیص زودهنگام فساد مواد غذایی گوشتی توسط نانوکامپوزیت های پلیمری میسر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پس از دفاع از تز دکتری سمانه متین دوست، همکاری وی با اساتید راهنمای خود ادامه یافت و مقاله مروری در خصوص بررسی تشخیص فساد در مواد غذایی گوشتی مدیریت به منظور مدیریت زنجیره مواد غذایی بسته بندی شده با استفاده نانوکامپوزیت پلیمرهای رسانا به پایان رسید.

گفتنی است نتایج حاصل از پژوهش در نشریه Reactive & Functional Polymers با ضریب تاثیر ۳٫۹۷ و جزو مجلات Q1 است.

لازم به یادآوری است این کار پژوهشی زیبا و ارزشمند توسط اقایان دکتر غلامعلی فرزی و دکتر بقایی نژاد و دکتر شاهرخ آبادی هدایت و به پایان رسیده است.

لینک دسترسی به مجله
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1381514821001541