دبیر بخش نشست های تخصصی همایش نکوداشت حکیم گفت:‌ از طرح و کتاب “مکتب فلسفی سبزوار”در افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم سبزواری رونمایی می شود.
دکتر سید محمد کاظم علوی با اشاره به اینکه نویسنده و پژوهشگر این کتاب دکتر غلامحسین خدری است، افزود: این طرح در قالب پروژه بزرگتری با نام «تأملی بر سیر تطوری حکما و حکمت متعالیه» توسط پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی انجام شده است.
استاد دانشگاه حکیم سبزواری با یادآوری این مهم که مکتب فلسفی سبزوار توسط حاج ملاهادی مطرح شده است عنوان داشت:حاج ملاهادی به عنوان یکی از شاخص ترین حکمای پس از ملاصدرا است که از وی به خاتم الفلاسفه نام می برند.
وی با اشاره به اینکه مکتب فلسفی سبزوار بعد از مکتب اصفهان و در کنار مکتب تهران از مهمترین مکاتب فلسفی ایران است، ادامه داد:‌ دکتر خدری در کتاب “طرح مکتب فلسفی سبزوار “به بررسی مشخصات و آثار حاجی و بیش از ۱۰۰ نفر از شاگردان وی پرداخته است.
🔺 دکتر علوی یاداور شد:این رونمایی روز هشت اسفندماه همزمان با افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم و با حضور استاد دکتر منوچهر صدوقی سها برگزار می شود.