◀️در افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم سبزواری صورت می گیرد:
🔺 از طرح و کتاب مکتب فلسفی سبزوار رونمایی می شود
🔺 دبیر بخش نشست های تخصصی همایش نکوداشت حکیم گفت:‌ از طرح و کتاب “مکتب فلسفی سبزوار”در افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم سبزواری رونمایی می شود.
🔺دکتر سید محمد کاظم علوی با اشاره به اینکه نویسنده و پژوهشگر این کتاب دکتر غلامحسین خدری است، افزود: این طرح در قالب پروژه بزرگتری با نام «تأملی بر سیر تطوری حکما و حکمت متعالیه» توسط پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی انجام شده است.
🔺استاد دانشگاه حکیم سبزواری با یادآوری این مهم که مکتب فلسفی سبزوار توسط حاج ملاهادی مطرح شده است عنوان داشت:حاج ملاهادی به عنوان یکی از شاخص ترین حکمای پس از ملاصدرا است که از وی به خاتم الفلاسفه نام می برند.
🔺وی با اشاره به اینکه مکتب فلسفی سبزوار بعد از مکتب اصفهان و در کنار مکتب تهران از مهمترین مکاتب فلسفی ایران است، ادامه داد:‌ دکتر خدری در کتاب “طرح مکتب فلسفی سبزوار “به بررسی مشخصات و آثار حاجی و بیش از ۱۰۰ نفر از شاگردان وی پرداخته است.
🔺 دکتر علوی یاداور شد:این رونمایی روز هشت اسفندماه همزمان با افتتاحیه همایش نکوداشت حکیم و با حضور استاد دکتر منوچهر صدوقی سها برگزار می شود.