دو واحدهای فناورجدید،  مجوز ورود به مرکز رشد دانشگاه را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در بیستمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با موافقت اعضای شورا دو واحدهای فناور  مجوز ورود به مرکز رشد را کسب کردند.

گفتنی است واحد فناور با ایده محوری “طراحی و ساخت شناور زیرسطحی نوع هاورینگ” و  واحد فناور با ایده محوری “راه اندازی بازار جامع علم و فناوری، بهینه سازی و صنعتی کردن عصاره های گیاهی، راه اندازی و تولید محصولات بایوآرت یا زیست هنر (BioArt)” دو واحد فناوری بودند که مجوز ورود به مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری را کسب کردند.