در آخرین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور شرکت فناور اسرار پایش کوشان با ایده محوری “طراحی و پیاده سازی سامانه پایش وضعیت عملکرد موتورهای برقی” در این مرکز موافقت شد. این سیستم نوآورانه قرار است روش نظارت و نگهداری موتورهای الکتریکی را متحول کند و داده‌های بی‌درنگ در مورد عملکرد آنها ارائه دهد و امکان تعمیر و نگهداری و تعمیرات فعال را فراهم کند.

 این سیستم از سنسورها و نرم افزارهای پیشرفته برای نظارت بر عملکرد موتورهای الکتریکی، جمع آوری داده ها در مورد عواملی مانند دما، لرزش و مصرف انرژی استفاده می کند.سپس این داده‌ها در زمان واقعی تجزیه و تحلیل می‌شوند و امکان تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی را فراهم می‌کنند و تیم‌های تعمیر و نگهداری را قادر می‌سازد تا اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای جلوگیری از خرابی انجام دهند. این سیستم همچنین گزارش‌های دقیقی در مورد عملکرد هر موتور ارائه می‌کند که امکان تصمیم‌گیری بهتر در مورد تعمیر و نگهداری و تعویض را فراهم می‌کند.

پذیرش این واحد فناور  نقطه عطف قابل توجهی در زمینه نظارت و نگهداری موتورهای الکتریکی است. انتظار می رود که تأثیر قابل توجهی بر صنایعی که به شدت به موتورهای الکتریکی متکی هستند، مانند تولید، حمل و نقل و تولید انرژی داشته باشد.

تیم پشتیبان این سیستم نوآورانه در حال حاضر روی بهبودها و پیشرفت‌های بیشتر کار می‌کند، تا آن را حتی موثرتر و کارآمدتر کند.