در آخرین جلسه شورای مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، اعضای این شورا پس از بررسی طرح ها و درخواست های مطرح شده با پذیرش هسته فناور ”گل چکه کویر خراسان” با ایده محوری تولید هایپر تونیک گیاهی ورزشی به جمع فناوران مرکز رشد موافقت کردند.

‏به گزارش مرکز رشد دانشگاه، ایده محوری این هسته فناور در راستای یک تغییر استراتژیک به سمت استفاده از قدرت طبیعت برای ایجاد هایپر تونیک گیاهی با کارایی بالا است که برای ورزشکاران و کلیه افرادی که نیاز به تمرکز بالایی در انجام مشاغل خود هستند  طراحی شده است. این ایده حول محور استفاده از فرآیندهای پیشرفته برای استخراج و اصلاح مواد طبیعی است که از قدرت و کارایی مطلوب اطمینان حاصل می کند. این رویکرد نوآورانه نشان دهنده جهش قابل توجهی در حوزه تغذیه ورزشی و تندرستی است.

همچنین در این جلسه شرکت کیهان پردازان هیوا با ایده محوری پیش بینی سری های زمانی با استفاده از پردازش سیگنال و هوش مصنوعی موفق به ورود به دوره رشد شد.

شرکت کیهان پردازان هیوا  قصد دارد با یافتن ویژگی های موثر در تشکیل و ایجاد موج  در پدیده های چالش برانگیز ، بررسی میزان تاثیر هر یک از ویزگی ها ، پیش بینی زمان رخداد و شدت و قدرت موج ، سعی در کسب بیشترین بهره وری و سود و همچنین جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب های این چالش ها است.