در راستای اجرایی شدن شعار سال جدید مبنی بر سال تولید، اشتغال زایی و دانش‌بنیان جلسه‌”امکان سنجی دانش بنیان شدن شرکت‌های فناور پیشرو در شهرستان سبزوار” با حضور مدیر شرکت بشری پژوه کارگزار پارک علم و فناوری خراسان و حضور دیگر مسئولین شهرستان از جمله مدیر اداره صمت، رئیس شهرک های صنعتی، رئیس خانه صنعت و معدن، فرمانداری و فناوران دارای شرایط به همت مرکز رشد و مدیریت کارآفرینی دانشگاه برگزار شد.