طبق اعلام دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه حکیم سبزواری با اجرای سیاست های مدیریت سبز و اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه، نمودار مصرف کلی برق دانشگاه طی یک بازه چهارساله حدود ۱۵ درصد کاهش در مصرف برق را نشان می دهد.