در نشست مشترک دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای و دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری تفاهم‌نامه همکاری های مشترک بین این دو دانشگاه به امضاء رسید.

دکتر علی اصغر مولوی در حاشیه این نشست به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه با هدف همکاری دو جانبه در زمینه های هماهنگی و همکاری در امور آموزشی و فناوری، علمی بین المللی و پروژه های ارتباط با صنعت و جامعه منعقد شد.

دکتر مولوی ادامه داد: از جمله اهداف مهم امضای این تفاهم نامه در حوزه همکاری های بین المللی فراهم آوردن زمینه ی لازم جهت تقویت ارتباطات علمی بین المللی از جمله همکاری های چندجانبه و برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارج از کشور به ویژه دانشگاه های کشور فرانسه در حوزه آموزش بین المللی مهارت محور است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری همکاری در اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم و راه اندازی دوره های مشترک مقاطع کاردانی و کارشناسی با دانشگاه های خارج از کشور و برگزاری کارگاهها و همایشهای مشترک با تاکید بر مهارت آموزی را از تعهدات دو طرف در این تفاهم نامه برشمرد.