در مراسمی با حضور مدیر همکاری های علمی بین المللی و رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مدیرگروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری قراداد همکاری دکتر سلیم الجصانی، دانشیار دانشکده فقه دانشگاه کوفه به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این مراسم  از برنامه دانشگاه برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر خارجی در این دانشگاه خبر داد و گفت: معتقدیم جذب اساتید وابسته از دانشگاه های معتبر دنیا می تواند در ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری نقش مهمی را  ایفا کند.

دکتر غلامعلی فرزی افزود:جذب استادان وابسته در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس تاکید وزارت علوم و سیاست های دانشگاه در حوزه ارتباطات بین الملل صورت می گیرد.

گفتنی است در اسفندماه ۹۷ نیز دکتر علی خلف کاطع مدیر گروه عربی  دانشگاه کوفه عراق طی امضای موافقت نامه ای به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.