دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان، به عنوان نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: قرارداد همکاری با دکتر فرشید صفات، نخبه ایرانی و استاد برجسته دانشگاه برادفورد انگلستان به عنوان نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

دکتر غلامعلی فرزی با اشاره به اینکه جذب استاد وابسته در این دانشگاه بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ‘ فرایند جذب نخبگان غیر مقیم ‘ صورت گرفته است، افزود: بر اساس این آیین نامه، دانشمندان ایرانی مقیم خارج کشور می توانند به عنوان “استاد و عضو هیات علمی وابسته “با دانشگاه های داخل کشور همکاری های آموزشی و پژوهشی داشته باشند.

وی اظهار کرد: استادان وابسته بصورت پاره وقت با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند هرچند ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.

دکتر فرزی گفت:  بر اساس سیاست های دانشگاه حکیم سبزواری در بخش همکاری های بین المللی، هم اکنون چندین پرونده مربوط به جذب استادان وابسته از دانشگاه های مختلف خارج از کشور بویژه اروپا در دانشگاه  حکیم سبزواری در دست بررسی است و امیدواریم تا پایان سال چند پرونده دیگر نیز به نتیجه برسد.